De vertaalslag van dessin naar weefsel is een stap waar veel mogelijk is om de stof zo optimaal mogelijk te maken.

Ervaring met Pointcarre en NedGraphics.